تولیکا
فروشگاه پوشاک بانوان

بادی اسپینر
فروشگاه پوشاک آقایان، بانوان

زیبو
فروشگاه پوشاک بانوان

361
فروشگاه لباس اسپرت

سارک
فروشگاه لباس بانوان

سرژه
فروشگاه لباس بانوان

نوولاشال
فروشگاه شال و روسری

هوگر
فروشگاه پوشاک بانوان و اقایان

ویولت
فروشگاه شال و روسری

مزون 23
فروشگاه پوشاک بانوان

مدلینا
فروشگاه شال و روسری

ساعت امامی
فروشگاه ساعت